26/4/52

ภาพในงาน THESIS พอดีผมไม่คุ้นกล้องนะ ไม่รู้ต้องทำหน้าไงเวลาถ่ายรูป